Nyansatte i Nitschke AS – Høsten 2023

Velkommen til høstens nyansatte.

Hils på Kjetil, Thomas, Marius, Iris, Elias og Thomas med variert bakgrunn fra økonomi, regnskap og revisjonsfag, Vi ser frem til et hyggelig samarbeid fremover!

Statsbudsjettet

Regjeringen Støre presenterte 6. oktober 2023 sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Regjeringen Støre la 6. oktober 2023 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Forslaget har få overraskelser, men følger bl.a. opp den varslede grunnrenteskatten på landbasert vindkraft. Skuffende for mange, fjernes ikke den ekstra arbeidsgiveravgiften for høyere lønninger, men innslagspunktet økes til kr 850 000. Det er to overraskelser: Monsterskatten utsettes og formuesskatten reduseres for enkelte (næringseiendom utenfor storbyene).

Les mer om Statsbudsjettet hos Nitschke Advokater (ekstern link)

Firmatur 2023

I slutten av august hvert år inviteres alle ansatte på en utenlandstur

De siste årene har vi i Nitschke vært på flere hyggelige firmaturer. I 2018 var vi i Helsinki og i 2019 gikk turen til Cambridge i England. I 2022, etter koronapandemien endelig hadde roet seg dro vi til Comosjøen i Nord-Italia.

Årets reisemål var flotte Rüdesheim am Rhein, en liten by i vakre Rhindalen i Tyskland. Det ble naturligvis besøk på vingård med smaking av ulike viner foruten båttur på Rhinen, utflukt med gondolbane over vinmarkene og byvandring med lokale guider.

Våre turer har blitt en fast årlig tradisjon der også våre helt nyansatte medarbeidere blir med. Her blir vi alle enda bedre kjent og bygger videre på det gode sosiale miljøet på kontoret vårt.

Vi gleder oss allerede til nytt reisemål til neste år

IMG_0774

IMG_0774

IMG_0755

IMG_0755

IMG_8429

IMG_8429

IMG_8411-1

IMG_8411-1

IMG_0731

IMG_0731

IMG_0754

IMG_0754

Hva er revisjon?

Hva er revisjon? – Hvorfor har vi revisjon – Hva gjør en revisor?

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon er en uavhengig og profesjonelt utført kontroll i virksomheten. Revisjon gir trygghet for at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves, og at viktige rutiner er på plass. Revisjon gir tillit, og tillit er som olje i samfunnsmaskineriet.

Revisor er uavhengig og hele samfunnets tillitsperson. Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt, og bak hver revisjonsberetning ligger hundrevis av kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift. 

Du kan stole på informasjon som er revidert. Den profesjonelle tilnærmingen gjør at revisor ikke bare kan uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde ha vært der, altså regnskapets fullstendighet. I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om regnskapet er riktig. Det gjør at alle regnskapsbrukere kan ta beslutninger på sikkert grunnlag.

Revisor har et særlig ansvar for at virksomhetenes skatte- og avgiftsrapportering er korrekt. En reaksjon fra revisor er oftest det første varslet om at noe er galt, slik at offentlige kontrolletater kan reagere raskt og målrettet.

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon sikrer at regnskapet og annen informasjon er til å stole på. Revisor sørger også for at lover og regler følges, og at det er god organisering av virksomhetene. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet. Et viktig formål er å avdekke feil og juks.

I lovverket slås det fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. I det ligger det at revisor skal være uavhengig av den som revideres, og bidra til å sikre at de som bruker informasjonen, kan stole på den.

Hva gjør en revisor?

Glem det du har hørt om revisjon. Jobben er teknologidrevet, variert, utfordrende og utviklende. De spennende oppgavene står i kø. Revisoryrket er teknologidrevet og i stadig utvikling. Få ting er så uberettiget som myten om revisjon som et litt grått og rutinepreget yrke. Digitaliseringen bidrar til at det blir færre rutineoppgaver, og mange nye og spennende oppgaver står i kø. Kjernen i revisjon er den samme, men måten revisor jobber på, har utviklet seg enormt.

Nyansatt

Vi har ansatt Thomas Sivert Nielsen som ny revisormedarbeider med oppstart i slutten av august 2022.

Thomas har fullført to mastergradutdanninger både innenfor finans og eiendom. Han har i tillegg bakgrunn fra forsvaret. Nå ønsker han å gripe muligheten innenfor revisjon. Thomas fikk sitt første møte med Nitschke på årets firmatur til Comosjøen i Italia, og han ble raskt en del av Nitschke-familien. Vi ønsker Thomas velkommen og lykke til med karrieren hos oss!

Skattlegging av privat konsum

Regjeringen foreslår kraftige innstramminger i reglene om skatt for visse eiendeler i selskaper.

Det kan komme endringer i hvordan de endelige reglene blir, men vi anbefaler å vurdere nøye om den enkelte rammes av forslaget.
Bakgrunnen for forslaget er at skattemyndighetene de senere årene har hatt en rekke saker mot selskap og eiere hvor selskapet eier eiendeler som benyttes av aksjonæren og/eller selges til aksjonæren til underpris.

Selskapet skal uttaksbeskattes og eier utbyttebeskattes for dette, men det er enkelte som ikke oppgir dette til beskatning. I tillegg kan det være vanskelig å verdsette denne fordelen.

Les hele saken i vedlegget

Korona informasjon

Korona-utbruddet gir oss driftsmessige og organisatoriske utfordringer.

Status ultimo januar 2022
Vi har fortsatt som hovedregel at de ansatte skal benytte hjemmekontor så langt det lar seg gjøre. Etter snart to år med pandemi har vi erfart at vi har klart å levere våre tjenester så nært opp til normalen som mulig. Vi har foreløpig hatt få smittetilfeller og vi opplever at de ansatte har vært tilgjengelige til å svare på spørsmål og levere våre tjenester gjennom denne krevende perioden.

På mange måter har denne perioden virkelig testet selskapets it-infrastruktur og de ansattes kompetanse på dette område. Vi er glade for at vi i forbindelse med vår flytteprosess i 2019, tok steget vekk fra papir og helt over i en elektronisk dokumentasjon av vår revisjon. Covid – 19 har bidratt til å teste dette skikkelig og vi er fornøyde med resultatet.

Det sosiale på jobben har vært minimalt og det begynner nok å tære på alle de ansatte. Mindre daglig kontakt er negativt også for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Vi håper virkelig at livet snart kan komme nærmere normalen. Dette er viktig for å opprettholde og videreutvikle de gode relasjonene til kundene våre også.

«Gjenåpning av samfunnet»
Omikron bringer daglig nye smitterekorder, men det synes som denne varianten gir «lettere» sykdom. Den smitter så lett at tidligere smittevernregler ikke lenger fungerer like godt. En stor del av befolkningen er godt vaksinert og myndighetene har varslet at de vil lette på restriksjonene. Det kan vel virke som de fleste skal gjennom omikronvarianten. Vi regner med at mange av våre ansatte også vil bli smittet, men forhåpentligvis ikke for mange samtidig. Så langt det lar seg gjøre leverer vi våre tjenester som normalt, men ber om forståelse, hvis vi i en periode må gjøre prioriteringer i forhold til hvilke oppgaver som haster mest.

Vi håper en gjenåpning vil bidra til at samfunnet kommer tilbake til normalen før covid, selv om det i en periode vil være mange i samfunnet som er smittet. Vi krysser fingrene for at færrest mulig får ettervirkninger av denne sykdommen.

Avslutningsvis vil vi oppfordre alle til å følge myndighetenes råd knyttet til smittevern/smittehåndtering.

Lysaker 27.januar 2022


Med vennlig hilsen
NITSCHKE AS


Erling Kofstad
Daglig leder

Aktuelle satser

Revisorforeningen presenterer aktuelle satser.

Her kan du finne alle aktuelle satser.

2 nye i Nitschke

I september startet to nye fremadstormende medarbeidere sin karriere hos Nitschke.

Daniel har akkurat fullført sin master i økonomi og administrasjon ved Oslo Met, og Anders har akkurat fullført sin bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (regnskap) ved BI.

Daniel

Vi har tatt en liten prat med de om oppstarten. Årets høydepunkt sosialt er normalt utenlandsturen som gjennomføres siste helgen i august der alle ansatte deltar. Denne ble dessverre avlyst grunnet covid-19-pandemien. Vi har allikevel kommet godt inn i det sosiale gjennom ulike samlinger i mindre grupper, sier Anders. Fellesskapet med de øvrige yngre medarbeiderne på kontoret er også viktig, men pga pandemien er det ikke like enkelt. Anders legger til at han er fornøyd tross at kontoret, i perioder, har vært delt i ulike arbeidslag for å redusere risikoen for smitte blant de ansatte. Det er alltid noen å spørre, og utstrakt bruk av teknologiplattformer for kommunikasjon gjør det enkelt å få hjelp når det er behov for det.  I det daglige går det meste digitalt, og derfor har ikke arbeidshverdagen vært nevneverdig påvirket mener Daniel.

Anders

En blir på mange måter kastet litt ut i det hos oss ettersom organisasjonen har en flat struktur. Mange av kundene er av en slik størrelse at det er naturlig at du allerede som første års medarbeider er den naturlige kontaktpersonen, sier Daniel. Han legger til at dette kan være litt utfordrende, men at det også er en fin måte å bli kjent med kunden på. Det er kort avstand mellom medarbeider og oppdragsansvarlig partner, og det er en bratt læringskurve den første tiden.

Begge avslutter med å si at de er fornøyde med oppstarten i revisjon hos Nitschke, og ser frem til et spennende første årsoppgjør. Vi ønsker de lykke til, og er glad for å ha de med på laget. 

Nyansatte

I september startet fire nye fremadstormende medarbeidere sin karriere hos Nitschke.

Espen har akkurat fullført sin bachelorutdanning i regnskap og revisjon ved Oslo Met, og Magnus det samme ved BI. Mats har i tillegg til bachelor i regnskap og revisjon tatt en master i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. Tatiana fullfører sin master i regnskap og revisjon våren 2021, men har også en master i rettsvitenskap fra tidligere.

Vi har tatt en liten prat med de om oppstarten. Årets høydepunkt sosialt er normalt utenlandsturen som gjennomføres siste helgen i august der alle ansatte deltar. I år ble den dessverre avlyst grunnet covid-19-pandemien. Vi har allikevel kommet godt inn i det sosiale gjennom ulike samlinger i mindre grupper, sier Espen. Fellesskapet med de øvrige yngre medarbeiderne på kontoret er også viktig, men pga pandemien er det ikke like enkelt. Espen legger til at han er fornøyd tross at kontoret har vært delt i ulike arbeidslag for å redusere risikoen for smitte blant de ansatte. Det er alltid noen å spørre, og utstrakt bruk av teknologiplattformer for kommunikasjon gjør det enkelt å få hjelp når det er behov for det.  I det daglige går det meste digitalt, og derfor har ikke arbeidshverdagen vært nevneverdig påvirket mener Tatiana, men legger til at for flere av kundene våre og hele samfunnet er pandemien derimot en utfordring. Det merkes gjennom økt fokus på støtteordninger og generelt fokus på smittevern og tilpasninger i vår kontakt med kundene.

En blir på mange måter kastet litt ut i det hos oss ettersom organisasjonen har en flat struktur, og mange av kundene er av en slik størrelse at det er naturlig at du allerede som første års medarbeider er den naturlige kontaktpersonen, sier Magnus. Han legger til at dette kan være litt utfordrende i oppstarten, men er også en fin måte å bli kjent med kunden med en gang. Det er kort avstand mellom medarbeider og oppdragsansvarlig partner, og det er bratt læringskurve den første tiden.

Mats forteller at foreløpig har hverdagen bestått av intern og ekstern opplæring i alt fra hvitvaskingsregelverket til praktisk bruk av revisjonsverktøy, samt oppstart av interimsrevisjon og planlegging av årsoppgjør både på kontoret, men også ute hos kundene der smittesituasjonen tillater det.

Alle avslutter med å si at de er fornøyde med oppstarten i revisjon hos Nitschke, og ser frem til et spennende første årsoppgjør. Vi ønsker de lykke til, og er glad for å ha de med på laget.