Erfaring siden 1948


Vi yter revisjonstjenester og et vidt spekter av rådgivningstjenester.
Våre autoriserte revisorer, økonomer og advokater ivaretar dine behov.

Nyansatte i Nitschke AS – Høsten 2023 - Velkommen til høstens nyansatte.

Les mer
Statsbudsjettet - Regjeringen Støre presenterte 6. oktober 2023 sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Les mer
Firmatur 2023 - I slutten av august hvert år inviteres alle ansatte på en utenlandstur

Les mer
Hva er revisjon? - Hva er revisjon? – Hvorfor har vi revisjon – Hva gjør en revisor?

Les mer
Skattlegging av privat konsum - Regjeringen foreslår kraftige innstramminger i reglene om skatt for visse eiendeler i selskaper.

Les mer
Aktuelle satser - Revisorforeningen presenterer aktuelle satser.

Les mer

En trygg samarbeidspartner

Vår erfaring er at kundene oppfatter oss som sentral samarbeidspartner også innenfor områder som økonomistyring, juridisk bistand og annen rådgivning.
Nitschke AS betjener klienter innenfor store deler av norsk næringsliv.