Regnskapsføring og årsoppgjør

Via vårt datterselskap Nitschke Consult AS tilbyr vi regnskapsføring. Vi tilbyr også bistand med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

Nitschke Consult AS

Kontaktperson

Johannes Asland

Johannes Asland

daglig leder Nitschke Consult autorisert regnskapsfører statsautorisert revisor