Metodikk

Som grunnlag for vårt arbeid benytter vi en metodikk basert på utstrakt personlig samarbeid med din organisasjons ledelse, samt en grundig gjennomgang og analyse av drift og rutiner.

Revisjon

Revisjonsarbeidet er en kontinuerlig prosess.

Hva skal til for at kjøp av revisjonstjenester skal bli en god og langsiktig investering? En viktig forutsetning er at vi blir godt kjent med din organisasjon. Med tilstrekkelig kunnskap kan revisor gripe fatt i viktige detaljer man selv ikke ser, men som kan skape grunnlag for forbedringer både på kort og lang sikt.

Konsulenttjenester

Vi tilbyr bistand innen skatte- og avgiftsmessige spørsmål, selskapsrett, økonomistyring, finansiell gjennomgang, emisjoner, oppkjøp og omorganiseringer, herunder fusjon og fisjon.

Regnskapsføring og årsoppgjør

Via Nitschke Consult AS tilbyr vi regnskapsføring. Vi tilbyr også bistand med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

Juridisk bistand

Via Nitschke Advokater AS tilbyr vi juridiske tjenester.

Internasjonalt

Vår internasjonale samarbeidspartner GGI er en sammenslutning av ca 650 uavhengige revisjon- og rådgivningsfirmaer fordelt på 870 kontorsteder i over 126 land.