Nyansatte i Nitschke AS – Høsten 2023

Velkommen til høstens nyansatte.

Hils på Kjetil, Thomas, Marius, Iris, Elias og Thomas med variert bakgrunn fra økonomi, regnskap og revisjonsfag, Vi ser frem til et hyggelig samarbeid fremover!

Statsbudsjettet

Regjeringen Støre presenterte 6. oktober 2022 sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Regjeringen Støre la 6. oktober 2023 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Forslaget har få overraskelser, men følger bl.a. opp den varslede grunnrenteskatten på landbasert vindkraft. Skuffende for mange, fjernes ikke den ekstra arbeidsgiveravgiften for høyere lønninger, men innslagspunktet økes til kr 850 000. Det er to overraskelser: Monsterskatten utsettes og formuesskatten reduseres for enkelte (næringseiendom utenfor storbyene).

Les mer om Statsbudsjettet hos Nitschke Advokater (ekstern link)

Firmatur 2023

I slutten av august hvert år inviteres alle ansatte på en utenlandstur

De siste årene har vi i Nitschke vært på flere hyggelige firmaturer. I 2018 var vi i Helsinki og i 2019 gikk turen til Cambridge i England. I 2022, etter koronapandemien endelig hadde roet seg dro vi til Comosjøen i Nord-Italia.

Årets reisemål var flotte Rüdesheim am Rhein, en liten by i vakre Rhindalen i Tyskland. Det ble naturligvis besøk på vingård med smaking av ulike viner foruten båttur på Rhinen, utflukt med gondolbane over vinmarkene og byvandring med lokale guider.

Våre turer har blitt en fast årlig tradisjon der også våre helt nyansatte medarbeidere blir med. Her blir vi alle enda bedre kjent og bygger videre på det gode sosiale miljøet på kontoret vårt.

Vi gleder oss allerede til nytt reisemål til neste år

IMG_0774

IMG_0774

IMG_0755

IMG_0755

IMG_8429

IMG_8429

IMG_8411-1

IMG_8411-1

IMG_0731

IMG_0731

IMG_0754

IMG_0754

Hva er revisjon?

Hva er revisjon? – Hvorfor har vi revisjon – Hva gjør en revisor?

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon er en uavhengig og profesjonelt utført kontroll i virksomheten. Revisjon gir trygghet for at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves, og at viktige rutiner er på plass. Revisjon gir tillit, og tillit er som olje i samfunnsmaskineriet.

Revisor er uavhengig og hele samfunnets tillitsperson. Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt, og bak hver revisjonsberetning ligger hundrevis av kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift. 

Du kan stole på informasjon som er revidert. Den profesjonelle tilnærmingen gjør at revisor ikke bare kan uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde ha vært der, altså regnskapets fullstendighet. I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om regnskapet er riktig. Det gjør at alle regnskapsbrukere kan ta beslutninger på sikkert grunnlag.

Revisor har et særlig ansvar for at virksomhetenes skatte- og avgiftsrapportering er korrekt. En reaksjon fra revisor er oftest det første varslet om at noe er galt, slik at offentlige kontrolletater kan reagere raskt og målrettet.

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon sikrer at regnskapet og annen informasjon er til å stole på. Revisor sørger også for at lover og regler følges, og at det er god organisering av virksomhetene. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet. Et viktig formål er å avdekke feil og juks.

I lovverket slås det fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. I det ligger det at revisor skal være uavhengig av den som revideres, og bidra til å sikre at de som bruker informasjonen, kan stole på den.

Hva gjør en revisor?

Glem det du har hørt om revisjon. Jobben er teknologidrevet, variert, utfordrende og utviklende. De spennende oppgavene står i kø. Revisoryrket er teknologidrevet og i stadig utvikling. Få ting er så uberettiget som myten om revisjon som et litt grått og rutinepreget yrke. Digitaliseringen bidrar til at det blir færre rutineoppgaver, og mange nye og spennende oppgaver står i kø. Kjernen i revisjon er den samme, men måten revisor jobber på, har utviklet seg enormt.

Skattlegging av privat konsum

Regjeringen foreslår kraftige innstramminger i reglene om skatt for visse eiendeler i selskaper.

Det kan komme endringer i hvordan de endelige reglene blir, men vi anbefaler å vurdere nøye om den enkelte rammes av forslaget.
Bakgrunnen for forslaget er at skattemyndighetene de senere årene har hatt en rekke saker mot selskap og eiere hvor selskapet eier eiendeler som benyttes av aksjonæren og/eller selges til aksjonæren til underpris.

Selskapet skal uttaksbeskattes og eier utbyttebeskattes for dette, men det er enkelte som ikke oppgir dette til beskatning. I tillegg kan det være vanskelig å verdsette denne fordelen.

Les hele saken i vedlegget

Aktuelle satser

Revisorforeningen presenterer aktuelle satser.

Her kan du finne alle aktuelle satser.