Nyansatt

Vi har ansatt Thomas Sivert Nielsen som ny revisormedarbeider med oppstart i slutten av august 2022.

Thomas har fullført to mastergradutdanninger både innenfor finans og eiendom. Han har i tillegg bakgrunn fra forsvaret. Nå ønsker han å gripe muligheten innenfor revisjon. Thomas fikk sitt første møte med Nitschke på årets firmatur til Comosjøen i Italia, og han ble raskt en del av Nitschke-familien. Vi ønsker Thomas velkommen og lykke til med karrieren hos oss!

Firmatur

Hvert år i slutten av august måned reiser vi i Nitschke på en utenlandstur der alle ansatte deltar.

Etter at koronapandemien endelig roet seg, var det igjen mulig å gjenoppta firmaturen etter at denne ble avlyst i 2020 og 2021. I 2018 var reisemålet Helsinki i Finland, mens i 2019 gikk turen til Cambridge i England. I 2022 reiste vi til Comosjøen i Italia. På firmaturene vektlegges det sosiale og medmenneskelige aspektet ved å jobbe i samme organisasjon. Som et resultat av dette blir vi bedre kjent, og oppdager nye og interessante sider ved våre arbeidskolleger. Nedenfor fremkommer noen bilder fra turene

Como 2022

Flere bilder fra tidligere turer

Skattlegging av privat konsum

Regjeringen foreslår kraftige innstramminger i reglene om skatt for visse eiendeler i selskaper.

Det kan komme endringer i hvordan de endelige reglene blir, men vi anbefaler å vurdere nøye om den enkelte rammes av forslaget.
Bakgrunnen for forslaget er at skattemyndighetene de senere årene har hatt en rekke saker mot selskap og eiere hvor selskapet eier eiendeler som benyttes av aksjonæren og/eller selges til aksjonæren til underpris.

Selskapet skal uttaksbeskattes og eier utbyttebeskattes for dette, men det er enkelte som ikke oppgir dette til beskatning. I tillegg kan det være vanskelig å verdsette denne fordelen.

Les hele saken i vedlegget