Korona informasjon

Korona-utbruddet gir oss driftsmessige og organisatoriske utfordringer.

Status ultimo januar 2022
Vi har fortsatt som hovedregel at de ansatte skal benytte hjemmekontor så langt det lar seg gjøre. Etter snart to år med pandemi har vi erfart at vi har klart å levere våre tjenester så nært opp til normalen som mulig. Vi har foreløpig hatt få smittetilfeller og vi opplever at de ansatte har vært tilgjengelige til å svare på spørsmål og levere våre tjenester gjennom denne krevende perioden.

På mange måter har denne perioden virkelig testet selskapets it-infrastruktur og de ansattes kompetanse på dette område. Vi er glade for at vi i forbindelse med vår flytteprosess i 2019, tok steget vekk fra papir og helt over i en elektronisk dokumentasjon av vår revisjon. Covid – 19 har bidratt til å teste dette skikkelig og vi er fornøyde med resultatet.

Det sosiale på jobben har vært minimalt og det begynner nok å tære på alle de ansatte. Mindre daglig kontakt er negativt også for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Vi håper virkelig at livet snart kan komme nærmere normalen. Dette er viktig for å opprettholde og videreutvikle de gode relasjonene til kundene våre også.

«Gjenåpning av samfunnet»
Omikron bringer daglig nye smitterekorder, men det synes som denne varianten gir «lettere» sykdom. Den smitter så lett at tidligere smittevernregler ikke lenger fungerer like godt. En stor del av befolkningen er godt vaksinert og myndighetene har varslet at de vil lette på restriksjonene. Det kan vel virke som de fleste skal gjennom omikronvarianten. Vi regner med at mange av våre ansatte også vil bli smittet, men forhåpentligvis ikke for mange samtidig. Så langt det lar seg gjøre leverer vi våre tjenester som normalt, men ber om forståelse, hvis vi i en periode må gjøre prioriteringer i forhold til hvilke oppgaver som haster mest.

Vi håper en gjenåpning vil bidra til at samfunnet kommer tilbake til normalen før covid, selv om det i en periode vil være mange i samfunnet som er smittet. Vi krysser fingrene for at færrest mulig får ettervirkninger av denne sykdommen.

Avslutningsvis vil vi oppfordre alle til å følge myndighetenes råd knyttet til smittevern/smittehåndtering.

Lysaker 27.januar 2022


Med vennlig hilsen
NITSCHKE AS


Erling Kofstad
Daglig leder

2 nye i Nitschke

I september startet to nye fremadstormende medarbeidere sin karriere hos Nitschke.

Daniel har akkurat fullført sin master i økonomi og administrasjon ved Oslo Met, og Anders har akkurat fullført sin bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (regnskap) ved BI.

Daniel

Vi har tatt en liten prat med de om oppstarten. Årets høydepunkt sosialt er normalt utenlandsturen som gjennomføres siste helgen i august der alle ansatte deltar. Denne ble dessverre avlyst grunnet covid-19-pandemien. Vi har allikevel kommet godt inn i det sosiale gjennom ulike samlinger i mindre grupper, sier Anders. Fellesskapet med de øvrige yngre medarbeiderne på kontoret er også viktig, men pga pandemien er det ikke like enkelt. Anders legger til at han er fornøyd tross at kontoret, i perioder, har vært delt i ulike arbeidslag for å redusere risikoen for smitte blant de ansatte. Det er alltid noen å spørre, og utstrakt bruk av teknologiplattformer for kommunikasjon gjør det enkelt å få hjelp når det er behov for det.  I det daglige går det meste digitalt, og derfor har ikke arbeidshverdagen vært nevneverdig påvirket mener Daniel.

Anders

En blir på mange måter kastet litt ut i det hos oss ettersom organisasjonen har en flat struktur. Mange av kundene er av en slik størrelse at det er naturlig at du allerede som første års medarbeider er den naturlige kontaktpersonen, sier Daniel. Han legger til at dette kan være litt utfordrende, men at det også er en fin måte å bli kjent med kunden på. Det er kort avstand mellom medarbeider og oppdragsansvarlig partner, og det er en bratt læringskurve den første tiden.

Begge avslutter med å si at de er fornøyde med oppstarten i revisjon hos Nitschke, og ser frem til et spennende første årsoppgjør. Vi ønsker de lykke til, og er glad for å ha de med på laget.