Fremhevet

Nyansatte i Nitschke AS – Høsten 2023

Velkommen til høstens nyansatte.

Hils på Kjetil, Thomas, Marius, Iris, Elias og Thomas med variert bakgrunn fra økonomi, regnskap og revisjonsfag, Vi ser frem til et hyggelig samarbeid fremover!