Kundekontroll

Nitschke har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold. Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av bankID til identifikasjon. Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten eller rettighetshaverne er en politisk eksponert person «PEP».

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Vollsveien 17B på Lysaker. Som godkjent legitimasjon regnes gyldig pass, førerkort og bankkort med bilde.

Benytt vår Signant Kundekontroll