Internationalt

Vår internasjonale samarbeidspartner GGI er en sammenslutning av ca 650 uavhengige revisjon- og rådgivningsfirmaer fordelt på 870 kontorsteder i over 126 land.

Stadig flere firmaer arbeider internasjonalt og blir stilt overfor ukjente utfordringer både økonomisk og juridisk. Gjennom GGI International kan vi tilby våre kunder høyt kvalifiserte og pålitelige samarbeidspartnere innenfor områdene revisjon, internasjonal skatterett og et vidt spekter av konsulenttjenester.