Konsulenttjenester

Vi tilbyr bistand innen skatte- og avgiftsmessige spørsmål, selskapsrett, økonomistyring, finansiell gjennomgang, emisjoner, oppkjøp og omorganiseringer, herunder fusjon og fisjon.

Hva slags type konsulenttjenester vi kan tilby, vil være ulikt om vi er virksomhetens lovpålagte revisor eller ikke. Dette følger av lover og retningslinjer for revisors uavhengighet.

SELSKAPSRETT

Fagområdet omfatter bistand knyttet til:

  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Omorganisering, herunder fusjon og fisjon
  • Oppkjøp

For deg som kunde betyr dette at vi kan bistå i prosessen fra A-Å med utarbeidelse av protokoller og dokumentasjon, samt eventuell innsendelse til Foretaksregisteret for registrering.

Vi har bred erfaring fra denne type arbeid. Vi kan yte bistand, både til selskapet og aksjonærene i selskapet.

ØKONOMISTYRING

Vi kan tilby kartlegging og bistand vedrørende etablering av økonomirutiner og bistand med utarbeidelse av budsjettmodeller og med etablering av rapporteringsrutiner.

SKATT OG MERVERDIAVGIFT

Det er sentralt å ha oversikt og kunnskap over skattesituasjonen både for selskapene og aksjonærene. Alle våre revisormedarbeidere har god kompetanse innenfor generell selskaps- og personbeskatning.  Som en konsekvens av dette fagområdets kompleksitet har vi også juridiske ekspertise som kan bidra ved behov, eller vi kan innhente eksterne eksperter ved behov.

Eksempler på tjenester:

  • Utarbeidelse av ligningspapirer for selskaper
  • Utarbeidelse av ligningspapirer for personer
  • Generelle skatte- og avgiftsspørsmål
  • Arv og generasjonsskifte

OPPKJØP

Når et oppkjøpsobjekt er identifisert, er det vanlig at kjøper gjennomfører en selskapsgjennomgang (due diligence) der det er vanlig å se på juridiske forhold, skatte- og avgiftsmessige forhold og finansielle forhold. Vi kan bistå med slik gjennomgang. Hensikten med gjennomgangen er å minimalisere risikoen for både kjøper og selger.

Vi kan også bistå med å vurdere alternative transaksjonsformer – for eksempel om det er ønskelig å kjøpe selskapet (typisk ved kjøp av aksjene i selskapet), kjøpe virksomheten (såkalt innmatsalg) eller fusjonere med selskapet.