Arkiv

Nyansatte

I september startet fire nye fremadstormende medarbeidere sin karriere hos Nitschke.

Espen har akkurat fullført sin bachelorutdanning i regnskap og revisjon ved Oslo Met, og Magnus det samme ved BI. Mats har i tillegg til bachelor i regnskap og revisjon tatt en master i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. Tatiana fullfører sin master i regnskap og revisjon våren 2021, men har også en master i rettsvitenskap fra tidligere.

Vi har tatt en liten prat med de om oppstarten. Årets høydepunkt sosialt er normalt utenlandsturen som gjennomføres siste helgen i august der alle ansatte deltar. I år ble den dessverre avlyst grunnet covid-19-pandemien. Vi har allikevel kommet godt inn i det sosiale gjennom ulike samlinger i mindre grupper, sier Espen. Fellesskapet med de øvrige yngre medarbeiderne på kontoret er også viktig, men pga pandemien er det ikke like enkelt. Espen legger til at han er fornøyd tross at kontoret har vært delt i ulike arbeidslag for å redusere risikoen for smitte blant de ansatte. Det er alltid noen å spørre, og utstrakt bruk av teknologiplattformer for kommunikasjon gjør det enkelt å få hjelp når det er behov for det.  I det daglige går det meste digitalt, og derfor har ikke arbeidshverdagen vært nevneverdig påvirket mener Tatiana, men legger til at for flere av kundene våre og hele samfunnet er pandemien derimot en utfordring. Det merkes gjennom økt fokus på støtteordninger og generelt fokus på smittevern og tilpasninger i vår kontakt med kundene.

En blir på mange måter kastet litt ut i det hos oss ettersom organisasjonen har en flat struktur, og mange av kundene er av en slik størrelse at det er naturlig at du allerede som første års medarbeider er den naturlige kontaktpersonen, sier Magnus. Han legger til at dette kan være litt utfordrende i oppstarten, men er også en fin måte å bli kjent med kunden med en gang. Det er kort avstand mellom medarbeider og oppdragsansvarlig partner, og det er bratt læringskurve den første tiden.

Mats forteller at foreløpig har hverdagen bestått av intern og ekstern opplæring i alt fra hvitvaskingsregelverket til praktisk bruk av revisjonsverktøy, samt oppstart av interimsrevisjon og planlegging av årsoppgjør både på kontoret, men også ute hos kundene der smittesituasjonen tillater det.

Alle avslutter med å si at de er fornøyde med oppstarten i revisjon hos Nitschke, og ser frem til et spennende første årsoppgjør. Vi ønsker de lykke til, og er glad for å ha de med på laget.