Arkiv

2 nye i Nitschke

I september startet to nye fremadstormende medarbeidere sin karriere hos Nitschke.

Daniel har akkurat fullført sin master i økonomi og administrasjon ved Oslo Met, og Anders har akkurat fullført sin bachelorutdanning i økonomi og administrasjon (regnskap) ved BI.

Daniel

Vi har tatt en liten prat med de om oppstarten. Årets høydepunkt sosialt er normalt utenlandsturen som gjennomføres siste helgen i august der alle ansatte deltar. Denne ble dessverre avlyst grunnet covid-19-pandemien. Vi har allikevel kommet godt inn i det sosiale gjennom ulike samlinger i mindre grupper, sier Anders. Fellesskapet med de øvrige yngre medarbeiderne på kontoret er også viktig, men pga pandemien er det ikke like enkelt. Anders legger til at han er fornøyd tross at kontoret, i perioder, har vært delt i ulike arbeidslag for å redusere risikoen for smitte blant de ansatte. Det er alltid noen å spørre, og utstrakt bruk av teknologiplattformer for kommunikasjon gjør det enkelt å få hjelp når det er behov for det.  I det daglige går det meste digitalt, og derfor har ikke arbeidshverdagen vært nevneverdig påvirket mener Daniel.

Anders

En blir på mange måter kastet litt ut i det hos oss ettersom organisasjonen har en flat struktur. Mange av kundene er av en slik størrelse at det er naturlig at du allerede som første års medarbeider er den naturlige kontaktpersonen, sier Daniel. Han legger til at dette kan være litt utfordrende, men at det også er en fin måte å bli kjent med kunden på. Det er kort avstand mellom medarbeider og oppdragsansvarlig partner, og det er en bratt læringskurve den første tiden.

Begge avslutter med å si at de er fornøyde med oppstarten i revisjon hos Nitschke, og ser frem til et spennende første årsoppgjør. Vi ønsker de lykke til, og er glad for å ha de med på laget.