Arkiv

Korona informasjon

Korona-utbruddet gir oss driftsmessige og organisatoriske utfordringer.

Status ultimo januar 2022
Vi har fortsatt som hovedregel at de ansatte skal benytte hjemmekontor så langt det lar seg gjøre. Etter snart to år med pandemi har vi erfart at vi har klart å levere våre tjenester så nært opp til normalen som mulig. Vi har foreløpig hatt få smittetilfeller og vi opplever at de ansatte har vært tilgjengelige til å svare på spørsmål og levere våre tjenester gjennom denne krevende perioden.

På mange måter har denne perioden virkelig testet selskapets it-infrastruktur og de ansattes kompetanse på dette område. Vi er glade for at vi i forbindelse med vår flytteprosess i 2019, tok steget vekk fra papir og helt over i en elektronisk dokumentasjon av vår revisjon. Covid – 19 har bidratt til å teste dette skikkelig og vi er fornøyde med resultatet.

Det sosiale på jobben har vært minimalt og det begynner nok å tære på alle de ansatte. Mindre daglig kontakt er negativt også for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Vi håper virkelig at livet snart kan komme nærmere normalen. Dette er viktig for å opprettholde og videreutvikle de gode relasjonene til kundene våre også.

«Gjenåpning av samfunnet»
Omikron bringer daglig nye smitterekorder, men det synes som denne varianten gir «lettere» sykdom. Den smitter så lett at tidligere smittevernregler ikke lenger fungerer like godt. En stor del av befolkningen er godt vaksinert og myndighetene har varslet at de vil lette på restriksjonene. Det kan vel virke som de fleste skal gjennom omikronvarianten. Vi regner med at mange av våre ansatte også vil bli smittet, men forhåpentligvis ikke for mange samtidig. Så langt det lar seg gjøre leverer vi våre tjenester som normalt, men ber om forståelse, hvis vi i en periode må gjøre prioriteringer i forhold til hvilke oppgaver som haster mest.

Vi håper en gjenåpning vil bidra til at samfunnet kommer tilbake til normalen før covid, selv om det i en periode vil være mange i samfunnet som er smittet. Vi krysser fingrene for at færrest mulig får ettervirkninger av denne sykdommen.

Avslutningsvis vil vi oppfordre alle til å følge myndighetenes råd knyttet til smittevern/smittehåndtering.

Lysaker 27.januar 2022


Med vennlig hilsen
NITSCHKE AS


Erling Kofstad
Daglig leder