• Gravity Series

  Metodikk

  Som grunnlag for vårt arbeid benytter NITSCHKE AS en metodikk basert på utstrakt personlig samarbeid med organisasjonens ledelse samt en grundig gjennomgang og analyse av drift og rutiner.

  Les mer
 • Mountain Series

  Revisjon

  Revisjonsarbeidet er en kontinuerlig prosess. Hva skal til for at kjøp av tjenester innen revisjon, og rådgivning i beslektede områder, skal bli en god og langsiktig 

  Les mer
 • Road Series

  Publikasjoner

  Når statsbudsjettet foreligger ajourfører vi og sender ut en folder med informasjon om blant annet skattesatser og arveavgift. Etter behov utarbeider vi egne informasjonsskriv om nye lover og regler.

  Les mer
 • City Series

  Konsulenttjenester

  Vi tilbyr konsulentbistand innen skatterett, selskapsrett, økonomistyring, finansiell gjennomgang, børsintroduksjoner, emisjoner, oppkjøp og fusjoner.

  Les mer
 • Junior Series

  Regnskap / årsoppgjør

  Vi tilbyr regnskapsføring for selskaper som har valgt bort revisjon, men som fremdeles trenger hjelp til regnskap og årsoppgjør.

  Les mer
 • Dirt / Street Series

  Hjelp i utlandet

  Vår internasjonale samarbeidspartner er BKR INTERNATIONAL. Dette er en sammenslutning av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer.

  Les mer