Hjelp i utlandet

 

Stadig flere firmaer arbeider internasjonalt og blir stilt overfor ukjente utfordringer både økonomisk og juridisk.

Vår internasjonale samarbeidspartner BKR International er en sammenslutning av ca 160 uavhengige revisjon- og rådgivningsfirmaer fordelt på 500 kontorsteder i over 80 land.

Gjennom BKR International kan vi tilby våre kunder høyt kvalifiserte og pålitelige samarbeidspartnere innenfor områdene revisjon, internasjonal skatterett og et vidt spekter av konsulenttjenester, herunder:

  • Franchising 
  • Fusjoner 
  • IT-tjenester 
  • Omorganiseringer 
  • Oppkjøp

 

Independent member www.bkr.com