NITSCHKE AS betjener klienter innenfor store deler av norsk næringsliv. Vi kan tilby bred bransjekunnskap innenfor aktuelle bransjer som: 
 • Bil
 • Detaljhandel 
 • Eiendom
 • Engroshandel 
 • Finansiering
 • Forskjellige tjenesteytende virksomheter 
 • Idrettsorganisasjoner 
 • Interesseorganisasjoner 
 • Produksjon 
 • Shipping 
 • Transport 

Velkommen til Nitschke AS

NITSCHKE AS er et revisjonsfirma som startet sin virksomhet i 1948. Selskapet har i dag 35 ansatte hvorav 6 partnere. Vårt kontor er på Stabekk i Bærum. Vi yter revisjonstjenester og et vidt spekter av rådgivningstjenester. Arbeidet utføres av høyt kvalifiserte medarbeidere. Foruten 16 statsautoriserte og 7 registrerte revisorer har selskapet flere økonomer samt juridisk kompetanse til å ivareta våre kunders behov innen revisjon og andre tjenester.

Revisjonsbransjen er i endring ettersom reglene om revisjonsplikt er endret. Vi tilbyr profesjonell bistand både for de som ønsker å beholde revisjonen og de som kun ønsker konsulentbistand i form av rådgivning eller bistand med årsoppgjøret.

Vår erfaring er at kundene oppfatter oss som sentral samarbeidspartner også innenfor områder som økonomistyring, juridisk bistand og annen rådgivning.